Preloader image

За нас

Управител на „Фокус Системс“ ЕООД е г-жа Валентина Добрева – консултант с над 15 години опит в  управленското консултиране, обученията и разработването и управлението на проекти.

Нашите служители и външни експерти се подбират внимателно за всеки проект на базата на своята компетентност и спазват високи професионални и етични стандарти.

Принципите, от които се ръководим:

Гарантирано качество

Заедно определяме обхвата и сроковете и следим за спазването на нормативните изисквания.

Индивидуален подход

Всеки клиент има индивидуални потребности и ние винаги ги вземаме предвид.

Поверителност

Пазим поверителността на информацията, която споделят клиентите с нас.

Обективна информация

Винаги да предоставяме професионална и обективна информация за услугите.