Preloader image

Проекти

Безвъзмездното европейско финансиране на проекти за бизнеса и неправителствените организации, което предоставят оперативните програми, помага изключително много, за да се реализират идеи, да се разшири мащаба на дейността и да се навлезе на нови пазари.

През последните осем години активно работихме по програмите за конкурентоспособност и развитие на човешките ресурси и успяхме да съдействаме за реализирането на много проекти.

За тези години ние се убедихме, че най-важното е:

  • Да не създаваме напразни надежди – предлагаме напълно безплатна консултация, за да преценим идеята за проект, изискванията на конкретната програма, която да я финансира и да направим реалистична прогноза дали проектът има шанс да получи финансиране.
  • Да се разработи проект с изключително високо качество, който да бъде реално изпълним – да отговаря точно на нуждите на организацията, тя да е в състояние да го изпълни, да е наясно с ангажиментите, които се поемат, чрез сключване на договор за изпълнение на проект с управляващия орган на програмата, да се предвидят паричните потоци, така че още на етап кандидатстване, да е ясно как ще бъде организирано финансирането на дейностите.
  • Да се ангажират експерти на всеки етап от изпълнението – изпълнението на един проект е свързано с познаването на нормативните изисквания за разходване и отчитане на средства по европейските програми, с познаване на трудовото законодателство, счетоводна отчетност, експертиза в съответната техническа или професионална област, в която се реализира проектът и др.
  • Да се контролират сроковете и рисковете и да се реагира навреме при възникване на нови обстоятелства.
Project Icon

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Категория: Без категория

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече
Project Icon

Проекти по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

Категория: Без категория

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече
Project Icon

Фонд „Условия на труд“

Категория:

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече