Preloader image

Консултиране

Разработване и управление на проекти 

Винаги можете да се свържете с нас, за да обсъдим какви са най-добрите възможности за безвъзмездна помощ за вашия бизнес или организация. Напълно безплатно ще анализираме вашата конкретна ситуация и ще ви препоръчаме най-добрия подход. Опитът ни в управлението на проекти ни помага изключително много да предлагаме работещи решения в пълно съответствие с вашите нужди и изискванията на конкретната програма, която осигурява финансиране.

Експертиза на ценността на документите:

  • Подреждане и организиране на документите в архива;
  • Разработване на номенклатура на документите;
  • Изготвяне на вътрешни правила за дейността на архива;
  • Организиране на експертиза по ценността на документите;
  • Предаване на ценните документи в държавния архив;
  • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок;
  • Унищожаване на неценни документи или такива с изтекъл срок на съхранение;
  • Превоз и предаване на документи с постоянен срок на съхранение в Държавен архив.