Preloader image

Управленско консултиране, обучения, европейски проекти

Вече единадесет години ние сме една от водещите български консултантски компании с доказана експертиза.

|

Консултиране

Разработване и управление на проекти по оперативните програми за развитие на човешките ресурси и иновации и конкурентоспособност. Консултации в различни бизнес области.

виж повече

Обучения

„Фокус Системс“ предлага обучителни услуги от най-високо качество чрез обучения, специално разработени за нуждите на всеки клиент...

виж повече

Проучвания и анализи

Естествено продължение на натрупания опит и изградените успешни партньорства с научни институти, други консултантски организации...

виж повече

Проекти с европейско финансиране

Вижте историите на онези, които вече ни се довериха

Project Icon

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Категория: Без категория

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече
Project Icon

Проекти по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

Категория: Без категория

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече
Project Icon

Фонд „Условия на труд“

Категория:

Дата: 2020

Локация: България

Научете повече
%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-covid-19

Оценяване на рисковете във връзка с COVID-19

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са разработили и публикували нов OiRA инструмент за оценяване на рисковете за БЗР във връзка с COVID-19. Инструментът е на български език и е съобразен с националното ни законодателство. Той прави препратки към конкретни добри практики за справяне с рисковете. След…

Виж повече

%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5

„ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073

На 06.07.2020 г. „ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощпо процедура BG16RFOP002-2.073-2659-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 06.10.2020г. Проектът е на стойност 10 000…

Виж повече

%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f

От новините: БИС публикува официалния български превод на ISO 45001:2018

След като през март ISO публикува дълго чакания стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018, Българският институт по стандартизация не закъсня с признаването на стандарта за български държавен стандарт и с официалния превод на български език.

Виж повече

Кои сме ние?

Нашите служители и външни експерти се подбират внимателно за всеки проект на базата на своята компетентност и спазват високи професионални и етични стандарти.

Гарантирано качество
Обективна информация
Индивидуален подход
Поверителност

Запознайте се с OiRA

OiRA е интерактивен онлайн инструмент, създаден от Европейската агенция за безопасност и здраве – Билбао (EU-OSHA). Чрез OiRA без да сте специалисти можете бързо и лесно да направите оценка на риска за безопасността и здравето на вашето работно място или във вашата организация. За да научите повече за OiRA и как да работите с него, можете да преминете нашето напълно безплатно он-лайн обучение във Фокус Академия. Специално за България са разработени безплатни OiRA инструменти на български език и с препратки към нашето законодателство. Инструментите са финансирани от Главна инспекция по труда по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“. „Фокус Системс“ ЕООД участва в разработването на голяма част от българските инструменти и е активен член на българската OiRA общност, която цели да популяризира използването на инструментите.