Preloader image

Новини

%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-covid-19

Оценяване на рисковете във връзка с COVID-19

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са разработили и публикували нов OiRA инструмент за оценяване на рисковете за БЗР във връзка с COVID-19. Инструментът е на български език и е съобразен с националното ни законодателство. Той прави препратки към конкретни добри практики за справяне с рисковете. След…

Виж повече

%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5

„ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073

На 06.07.2020 г. „ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощпо процедура BG16RFOP002-2.073-2659-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 06.10.2020г. Проектът е на стойност 10 000…

Виж повече

%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f

От новините: БИС публикува официалния български превод на ISO 45001:2018

След като през март ISO публикува дълго чакания стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018, Българският институт по стандартизация не закъсня с признаването на стандарта за български държавен стандарт и с официалния превод на български език.

Виж повече

%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80

От новините: двете най-популярни програми публикуваха плановете си за 2018г.

Двете най-популярни за бизнеса оперативни програми – програмата за развитие на човешките ресурси и за иновации и конкурентоспособност публикуваха проектите си на годишни програми за 2018г.

Виж повече

%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d0%b0%d0%ba%d0%b0

От новините: запознайте се с „Фокус Академия“

От 2016г. работи и нашият проект за он-лайн обучения: www.focus–academy.bg, който разработихме съвместно с нашите партньори „Софт Сълюшънс“ ООД и Дигитална Агенция AdW.

Виж повече