Preloader image

Проекти по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

В края на 2020 г. се наложи актуализиране на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, за да се осигурят средства на предприятията за справяне с последствията от епидемичната криза. На 17.09.2020 на свое заседание Комитетът за наблюдение  прие изменение в Индикативната годишна програма на ОПИК за 2020г. и ето какво можем да очакваме до края годината: 

  • подкрепа за автобусните превозвачи чрез проект на Министерството на транспорта (МТ кандидадства пред ОПИК за средствата, а превозвачите след това кандидатстват през МТ). Съгласно програмата до края на октомври Министерството на транспорта трябва да подаде проекта си пред ОПИК (възможно да се случи и по-рано).
  • подкрепа за туристическите агенции и оператори по подобна схема, но през Министерството на туризма.
  • подкрепа за малки предприятия (такива, които имат повече от 10 постоянно заети лица в последните две поредни години) с оборот над 500 000 лв. за 2019г. чрез проекти до 50 000 лв. за осигуряване на оборотен капитал (по подобие на схемата на микро и малко предприятия с проекти до 10 000 лв.) Очаква се да се отвори за прием на проекти през октомври.
  • подкрепа за микро, малки и средни предприятия за дейности, свързани със БЗР и адаптиране на работата към условията на COVID-19. Микро предприятията могат да получат до 15 000 лв., малките до 30 000, а средните до 75 000 лв. Отново – прием на проекти през октомври.

Информацията е базирана публикация и документи от интернет страницата на ОПИК. Цялата информация можете да видите на този линк

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите идеи и дали те биха могли да бъдат финансирани по програмата.