Preloader image

„ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073

Публикувано на: 07.07.2020

На 06.07.2020 г. „ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощпо процедура BG16RFOP002-2.073-2659-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 06.10.2020г.

Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.