Preloader image

Оценяване на рисковете във връзка с COVID-19

Публикувано на: 29.09.2020

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са разработили и публикували нов OiRA инструмент за оценяване на рисковете за БЗР във връзка с COVID-19. Инструментът е на български език и е съобразен с националното ни законодателство. Той прави препратки към конкретни добри практики за справяне с рисковете. След като преминете през поредицата от въпроси, можете да създадете и свалите на компютъра си план за действие, като избирате от предварително зададени мерки или въведете свои. Чрез новия OiRA инструмент можем да проверим дали сме взели предвид всички възможни рискове или пропускаме нещо, което е добре да направим. Инструментът може да се използва напълно безплатно и изисква само регистрация с имейл.  Можете да го разгледате тук.