Preloader image

От новините: двете най-популярни програми публикуваха плановете си за 2018г.

Публикувано на: 03.10.2017

Двете най-популярни за бизнеса оперативни програми – програмата за развитие на човешките ресурси и за иновации и конкурентоспособност публикуваха проектите си на годишни програми за 2018г.

Годишните програми се представят само за обществено обсъждане и тепърва предстои да бъдат одобрени. Прави впечатление, че програмата за развитие на човешките ресурси не предвижда процедури, по които бизнесът директно да кандидатства с проекти. Програмата за иновации и конкурентоспособност обаче планира отварянето на две популярни от предишни години схеми – за внедряване на иновации и за подобряване на производствения капацитет, внедряване на ИКТ и системи за управление.