Preloader image

Проекти по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

През 2019г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват с проекти в следните области:

  • разработване на иновации;
  • дигитализация на дейността; 
  • повишаване на производителността и технологично обновяване. 

Информацията е базирана на Индикативната годишна работна програма на ОПИК, публикувана на интернет страницата на програмата www.opic.bg.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите идеи и дали те биха могли да бъдат финансирани по програмата.