Preloader image

Проекти по трансграничните и транснационални програми на ЕС

Програмите за транснационално и трансгранично сътрудничество традиционно предизвикват интереса на малките и средни предприятия и неправителствените организации. Специфичното при тях е задължителното изискване за партньори в определен географски район, кандидатстването обикновено е на английски език, а проектите трябва да са насочени към решаването на проблеми общи за регионите, обхвати от съответната програма.

През втората половина на 2019г. Министерството на труда и социалната политика планира да обяви покана за събиране на проекти за транснационално сътрудничество.