Preloader image

GDPR новина – новият закон за защита на личните данни на обществено обсъждане

Публикувано на: 02.05.2018

На 30.04.2018г. Комисията за защита на личните данни публикува на интернет страницата си за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни,чрез който в националното ни законодателство се въвеждат новите европейски правила въведени от регламента GDPR. Общественото обсъждане ще продължи до 14 май 2018г.